Upravljanje stavb

Dolgoletna praksa nas je pripeljala do tega, da smo do svojih strank kar se da hitri in učinkoviti pri reševanju njihovih problemov. Prav tako to zahtevamo od naših dobrih in preverjenih pogodbenih partnerjev. Res nekateri menijo, da smo malo podjetje z dvema zaposlenima, vendar to ni merilo. Za nas je merilo dobro opravljeno delo, tako naše kot naših izvajalcev, kateri so redno poplačani. Imamo najnovejšo programsko opremo, ki nam nudi vsak trenutek in kjerkoli vpogled v vse listine, ki jih etažni lastniki želijo videti. Skratka vso dosedanje delo je vloženo v razvoj podjetja, tako, da so naše stranke zadovoljne. Navedenih je veliko razlogov, da se odločite za nas. V kolikor želite imeti upravnika, ki mu boste lahko zaupali, da dela v vašo prid, se lahko obrnete na nas in z veseljem vam bomo predstavili našo ponudbo.

Zakaj izbrati Vesta dom d. o. o.?
Ker Vam nudimo:

 • 24-urno pripravljenost, katere cilj je čim hitrejša sanacija napake preko pogodbenih izvajalcev,
 • posluh za strankine težave in njihovo sprotno reševanje,
 • odlično kakovost,
 • najugodnejšo ceno v mestu,
 • občutek varnosti in zaupanja,
 • svojim strankam smo vedno na voljo,
 • vsak objekt ima svoj fiduciarni transakcijski račun za rezervni sklad.
Kaj Vam Vesta dom d. o. o. ponuja?
 • pripravo predlogov vzdrževanja objekta ter funkcionalnega zemljišča v skladu s predpisanimi normativi in standardi vzdrževanja (kritine, dvigala, instalacije, fasade …);
 • uresničevanje sprejetih odločitev s strani lastnikov glede vzdrževanja poslovnega objekta in funkcionalnega zemljišča ter skrb za izvajanje pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij, ki jo sklenejo med seboj lastniki;
 • skrb za potrebna popravila na skupnih prostorih, delih in napravah v večstanovanjskem objektu;
 • skrb za odpravo pomanjkljivosti, ki ovirajo normalno uporabo objekta;
 • ukrepanje v skladu z zakonom v primeru izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče predvideti (sklic lastnikov in ukrepanje v skladu z njihovimi sklepi);
 • vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja večstanovanjske stavbe ter poročanje o poslovanju lastnikom in izdelava letnega finančnega poročila;
 • obračun in prerazdelitev stroškov obratovanja skupnih delov, naprav in objektov, ki gredo v breme koristnikov (elektrika, vzdrževanje funkcionalnih zemljišč in zaklonišč, servis naprav, deratizacija, zavarovalne premije, pregledi in čiščenje dimovodnih in prezračevalnih naprav, čiščenje skupnih prostorov, obratovanje naprav in vse druge skupne stroške), v skladu z dogovorjenim načinom plačila in skrb za izterjavo teh stroškov;
 • opravljanje pravnih, organizacijskih, administrativnih, tehničnih in plansko-programerskih storitev, ki neposredno omogočajo izvajanje nalog, določenih s to pogodbo;
 • zastopanje lastnikov pri sklepanju zavarovalnih pogodb ter skrb za poravnavanje obveznosti plačil premije. Zaradi dolgoletnega dobrega sodelovanja z zavarovalnicami imajo naše stranke posebne ugodnosti in bonitete;
 • organizacija odprave napak v garancijski dobi za izvedena večja vzdrževalna dela na skupnih delih, prostorih in napravah večstanovanjskih stavb;
 • vodenje rezervnega sklada.